Skip links

Film korporacyjny PKP PLK

Film korporacyjny wykonany dla firmy PKP PLK S.A.

Cel Filmu

Celem filmu było zaprezentowanie kluczowych inwestycji oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych wprowadzanych przez PKP PLK. Chcieliśmy uchwycić i przedstawić, jak te innowacje przekładają się na poprawę jakości usług oraz bezpieczeństwa podróży.

Proces Realizacji

Przygotowania do realizacji filmu rozpoczęliśmy od dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań naszego klienta. Zależało nam na stworzeniu obrazu, który nie tylko przedstawi konkretne osiągnięcia, ale również odda ducha nowoczesności i zaangażowania PKP PLK w rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce.

Nasz zespół filmowy odwiedził kluczowe lokalizacje inwestycyjne PKP PLK w całym kraju. Używając najnowocześniejszego sprzętu filmowego, w tym dronów i kamer 4K, zarejestrowaliśmy spektakularne ujęcia modernizowanych tras kolejowych, nowoczesnych dworców oraz zaawansowanych technologii wykorzystywanych przez PKP PLK.

Kluczowe Elementy Filmu

  1. Innowacyjne Technologie: Film prezentuje najnowsze technologie stosowane przez PKP PLK, takie jak systemy zarządzania ruchem kolejowym, nowoczesne sygnalizacje oraz automatyczne systemy bezpieczeństwa.
  2. Inwestycje Infrastrukturalne: Przedstawiamy główne inwestycje w modernizację linii kolejowych, budowę nowych tras oraz remonty dworców kolejowych.
  3. Zrównoważony Rozwój: Podkreślamy zaangażowanie PKP PLK w zrównoważony rozwój i ekologię, prezentując projekty mające na celu zmniejszenie emisji CO2 oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
  4. Bezpieczeństwo i Komfort Podróży: Pokazujemy, jak inwestycje PKP PLK przekładają się na większe bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania dla pasażerów, dzięki modernizacji infrastruktury oraz wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Efekt Końcowy

Efekt naszej pracy to dynamiczny i inspirujący film korporacyjny, który nie tylko informuje, ale również buduje pozytywny wizerunek PKP PLK jako innowacyjnej i odpowiedzialnej firmy. Film został bardzo dobrze przyjęty przez naszego klienta i spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród widzów, wzbudzając zainteresowanie i uznanie dla pracy wykonywanej przez PKP PLK

Napisz lub zadzwoń do nas jeśli interesuję Cię produkcja podobnego filmu.

Film reklamowy PLK
Odtwórz wideo