Skip links

Film case study GoNextStage

Film typu case study zrealizowany dla firmy Go Next Stage. Opisuje wdrożenie systemu zarządzania w spółce Green Holding.