Skip links

Film case study Ayming

Film typu case study zrealizowany dla firmy Ayming. Opisuje proces rozliczenia ulgi badawczo rozwojowej w firmie Link Point.